stilte

ervaar de kracht van stilte
luisteren naar de stilte

Stilte is een krachtig instrument
Stilte is zoveel meer dan de afwezigheid van geluid. Er is ook zichtbare stilte of voelbare stilte. En met meditatie zoeken we de stilte in ons hoofd. Muzikanten, onderhandelaars, monniken, acteurs, allen gebruiken zij de stilte op hun eigen manier. De kracht van stilte wordt vaak niet onderkent of er is angst voor. Toch is het zeer de moeite waard om bijvoorbeeld te luisteren naar wat de stilte ons te zeggen heeft. Tijdens een coachwandeling kunnen we dit onderzoeken. Lees meer over de kracht van wandelcoaching.