ruimte

een ander perspectief kiezen
een ander perspectief kiezen

Ruimte geeft nieuwe mogelijkheden

Om tot meer begrip en andere inzichten te komen, helpt het om afstand te nemen van je problematiek. Anders te denken, een ander perspectief te kiezen. De ruimte en mogelijkheden die de natuur ons daarvoor biedt zijn ongekend. Kom los uit je vertrouwde omgeving en de daaraan gekoppelde denkbeelden. Laat grenzen vervagen, oordelen verdwijnen en ruimte in je hoofd ontstaan. De natuur-wandelcoach van ZINWAARTS faciliteert jouw proces van reflectie, bewustwording en ontwikkeling. Samen onderzoeken jullie wat ruimte voor jou kan betekenen.