Het zal je collega maar zijn

Ondernemen is mensenwerk. Door en voor mensen. Het belangrijkste van ondernemingen zijn de mensen. Uit onderzoek van MKB NL onder ondernemers blijkt dat 66% zijn medewerkers het belangrijkste kapitaal vindt. Een goede werkgever stelt zijn werknemers dan ook boven winst op korte termijn. De werkelijkheid is echter weerbarstig. Eigenlijk zit iedere ondernemer op een smeulend vuur.

Wat blijkt namelijk? In 2016 steeg het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen met maar liefst 14% t.o.v. 2015. De meeste slachtoffers vielen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. Daarnaast kampt bijna 60% van alle werknemers met een mentale stoornis die kan leiden tot een vorm van psychisch verzuim. De belangrijkste redenen zijn angst, burnout en depressie. De meest voorkomende klachten zijn slapeloosheid, piekeren en teveel stress. Daarnaast kan slecht slapen bijvoorbeeld weer leiden tot minder weerstand. Gevolg; snellere vatbaarheid voor ziekte, concentratieverlies of prikkelbaarheid. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2016 worden als belangrijkste oorzaken van werkstress genoemd; lage autonomie (45%), hoge taakeisen (38%) en weinig sociale steun van leidinggevenden (15%). Een actueel slecht voorbeeld is het bedrijf Uber. Zover mag het natuurlijk in jouw organisatie niet komen. Voorkomen is immers beter dan blussen en kan geld en concurrentievoordeel opleveren. Wist je dat 1% minder verzuim in een bedrijf met 15 fte al een besparing van €6.000,- per jaar betekent? En 2% stijging van de productiviteit bijna €30.000,- extra omzet oplevert? Een mooi budget om de zaken eens anders aan te pakken met bijvoorbeeld de natuur als inspiratiebron.

De gelukkige fruitboom
Eenvoudige metaforen uit de natuur kunnen inspirerend werken. Zoals een fruitboom vakkundig gesnoeid dient te worden voor een rijke oogst, zo zullen ook werkgevers ieder seizoen kritisch door hun boomgaard moeten gaan om niet verrast te worden door een tegenvallende opbrengst. En dan de kwaliteit en vitaliteit van de bodem. Een uitgebalanceerde samenstelling zorgt voor een rijke en uitstekende oogst. Een gelukkige fruitboom is een productieve fruitboom. Zo ook met werknemers. Wil je gemotiveerde en vitale medewerkers dan zijn er drie belangrijke prikkels die het geluksgevoel (en daarmee de productiviteit) positief beïnvloeden.

Autonomie
Meer autonomie betekent vrijheid bieden in de uitvoering van de werkzaamheden en naar eigen inzicht mogen handelen. En daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dit bevordert de eigenwaarde en verhoogt de kwaliteit van het werk. Ook het stimuleren van samenwerking (co-creatie) en denken in oplossingen draagt bij aan het gevoel van zelfstandigheid. Bijna alle relaties in de natuur zijn gericht op samenwerking. Samenwerken is voordeliger dan concurreren. Om voldoende aanvullend op elkaar te zijn en te blijven is (bio)diversiteit noodzakelijk. Als werkgever dien je wel heldere en inspirerende doelen te stellen die richtinggevend zijn. Als mensen de zin en betekenis zien van hun werk, zijn ze veel gemotiveerder en beter in staat om goed werk te leveren.

Meesterschap
Werknemers en leidinggevenden dienen hun persoonlijk meesterschap te blijven ontwikkelen. Hoe meer autonomie in de uitvoering van werkzaamheden hoe groter het belang van meesterschap. Zowel bij de werknemer als de leidinggevende. Hierbij kun je denken aan vakinhoudelijke kennis en persoonlijke kwaliteiten zoals sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen. Maar ook privé kennis en kunde kunnen zeer waardevol zijn. Hoe gelukkiger iemand zich voelt, hoe meer hij of zij op het werk zichzelf durft te zijn. De persoonlijke kwaliteiten en geestelijke gesteldheid van mensen zijn goede voorspellers voor gezonde groei van een bedrijf. Het beste motto is hier; zaaien, verzorgen en dan pas oogsten.

Natuurlijke maat
De natuur streeft naar een dynamisch evenwicht met als doel om voort te bestaan. Dat betekent vooral meebewegen met het ritme van de aarde. Voor organisaties betekent dit allereerst in al haar handelen het centraal stellen van de mens. Verder zal de focus op voortdurende optimalisatie (en niet op maximalisatie) en lange termijn waarde creatie moeten liggen. Daarmee worden bijvoorbeeld grote reorganisaties (bijna) overbodig en het voortbestaan geborgd. Het introduceren van de natuurlijke maat in een organisatie betekent veranderingen doorvoeren. Deze zijn pas inspirerend en betekenisvol voor mensen, als ze onderdeel zijn geweest van het proces van betekeniscreatie. Als dit proces is afgerond is het belangrijk om te delen met de buitenwereld. Succesvolle bedrijven communiceren hoe hun hogere doel (missie) meer waarde en impact (sociaal, maatschappelijk, financieel) oplevert voor hun klanten en stakeholders en inspireren daarmee ook weer anderen.

Aan de slag
Voorkomen van werkstress heeft vele voordelen en zorgt voor gelukkige werknemers. Door met alle werknemers aandacht te geven aan de belangrijkste thema’s is succes verzekerd. Ondernemers, directeuren en managers zullen het voortouw moeten nemen. Uit hun comfortzone durven komen. Vraag je ondernemers naar hun grootste zorgen, dan zijn dat omzet en winst, werk-privé balans, personeel en voortbestaan. Allemaal zaken waar de mens centraal staat en werkstress vijand nummer 1 is. Door de belangrijkste oorzaken van werkstress te verbinden met de ondernemerszorgen ontstaat een harmonieuze en inspirerende plattegrond waar gezamenlijk aan gewerkt kan worden. Daarbij kan ik als natuur-wandelcoach je gids zijn. Belangstelling? Neem dan nu contact op voor een gratis kennismakingswandeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *