aanjager van nieuwe inzichten

Uit eigen ervaring weten we hoe weinig er van trainingen, seminars en congressen blijft hangen. ZINWAARTS wil persoonlijke impact maken en coacht daarom op inzichten. Het gaat om het ontdekking van jouw eigen essentie van een vraagstuk. Als je tot dat inzicht komt, dan kun je zelf verder. Om te weten wat wij onder inzichten verstaan een definitie: Inzicht is het vermogen om in een onbekende situatie de oplossing van een probleem te vinden door eerder opgedane ervaringen te combineren. En ook: Moreel besef, inkeer, bewustwording. Kortweg: Snappen en voelen hoe jij of een situatie in elkaar zit. En daarmee onder verschillende omstandigheden kunnen omgaan. Inzichten zijn er op verschillende niveaus, van vrij algemeen tot zeer persoonliijk.

Als aanjager stimuleren wij jouw proces om tot nieuwe inzichten te komen. Als je ze eenmaal hebt, kun je er in veel gevallen ook in toekomstige situaties mee uit de voeten. Voor jezelf of in je contacten met anderen. Coachen op inzichten is dus een duurzame aanpak voor vragen, ontwikkelingsbehoeften of problemen die je nu hebt. Persoonlijk en/of zakelijk. Door onze natuur-wandelcoaching combineer je persoonlijke aandacht met de kracht van de natuur om tot nieuwe inzichten te komen. Je bent daardoor effectiever bezig. Lees meer over de inzichten die wij toepassen in onze aanpak. Wil je meer weten over onze werkwijze of heb je een vraag? Laat het ons weten!